Talent synonym

Synonym for Talent – Synonymbog.com

Synonym for Talent

synonyms for talent · art · capability · capacity · expertise · flair · genius · gift · knack …

Beskrivelse og synonymer for ordet Talent

44 Synonyms & Antonyms for TALENT – Thesaurus.com

TALENT Synonyms: 44 Synonyms & Antonyms for TALENT | Thesaurus.com

Vi fandt 60 løsningsforslag for ordet TALENT som du kan bruge til at løse din krydsord. Løsningen vil ofte været et synonym til TALENT.

Find 44 ways to say TALENT, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world’s most trusted free thesaurus.

TALENT – Krydsord – Løsninger – KrydsordExperten.dk

Some common synonyms of talent are aptitude, bent, faculty, genius, gift, and knack. While all these words mean “a special ability for doing something,” …

Synonyms of talent – Merriam-Webster Thesaurus

51 Synonyms & Antonyms of TALENT | Merriam-Webster Thesaurus

Blandt svarene du finder er den bedste begavelse med 9 bogstaver, ved at klikke på dette eller på andre ord, kan du findes lignende ord og synonymer, …

Synonyms for TALENT: aptitude, knack, gift, flair, genius, skill, endowment, faculty; Antonyms of TALENT: disability, inability, weakness, handicap, incapacity, shortcoming

TALENT – Krydsord

talent · ability · aptitude · capacity · flair · genius · gift · knack.

Svar ✅ for TALENT i krydsord. Find de bedste svar ⭐ for at kunne afslutte ethvert type gådespil

Talent Synonyms | Collins English Thesaurus

What is another word for talent? ; ability · skill ; aptitude · capacity ; competence · expertise ; flair · genius ; gift · knack.

What is another word for talent? | Talent Synonyms – WordHippo

Talent Synonymer Navneord form. aptitude, gave, geni, forte, evne, begavelse, kapacitet, fakultet, færdighed, styrke, bøjet. Talent Synonym Links: aptitude, …

Hvad er synonymer for Talent – ABC Synonymordbog

Synonymer af Talent som Anlæg, Tale, Karaktertræk, Side, Beskaffenhed, Ting, Evne, Egenskab, Kompetence, Mulighed og mange andre …

Talent Synonym

Talent Synonym – Dansk Synonymer

Synonyms for TALENT: skill, virtuosity, charismatic, flair, celebrity, strength, aptness, gift, inventiveness, knack, notable, find, bent; Antonyms for …

Synonymer af Talent som Beskaffenhed, Vid, Disposition, Tæft, Evne, Empati, Egenskab, Potentiale, Karisma, Geni og mange andre …

Best 57 synonyms for talent – Thesaurus

Talent synonyms | Best 57 synonyms for talent

Synonyms for TALENT: skill, virtuosity, charismatic, flair, celebrity, strength, aptness, gift, inventiveness, knack, notable, find, bent; Antonyms for TALENT: lack, incapacity, weakness, inability.

Keywords: talent synonym